• Medicana Samsun Hastanesi

Tip 2 Diyabet Ameliyatına Kimler Uygundur?

Tip 2 diyabet, metabolik cerrahi ameliyatlarıyla tedavi edilebilecek bir hastalık türüdür. Bu ameliyatlar, özellikle obezite ile birlikte olan hastalarda, tip 2 diyabetin kontrol altına alınmasına yardımcı olabilir. Ancak, ameliyat için uygun adayların belirlenmesi için çeşitli kriterler ve değerlendirmeler yapılmalıdır.

Ameliyat için en temel kriter, hastanın vücut kitle indeksi (VKI) değeridir. Genellikle VKI 30’un üzerinde olan obez hastalar, tip 2 diyabet ameliyatlarına adaydır. Özellikle VKI 40’ın üzerinde olan III. Obezite / Morbid Obezite hastalara ameliyat önerilir.

Vücut Kitle İndeksi hakkında detaylı bilgi almak için “Vücut Kitle Endeksi Hesaplama” yazımızı ziyaret edebilirsiniz.

Ameliyat için uygun yaş aralığı genellikle 18-65 yaş arasındadır. Ancak, 40 yaşından genç ve tip 2 diyabet süresi 8 yıldan kısa olan hastalarda daha iyi sonuçlar elde edilebilir.

Ameliyat için uygun adayları seçme konusunda cevaplanması gereken iki kritik soru cevaplandırılmalıdır. Metabolizma Hastalıkları ve Endokrinoloji uzmanları tarafından adayın operasyona uygunluğu mutlaka değerlendirilmelidir.

Ameliyat, genellikle son çare olarak düşünülmektedir. 1. Soru olarak “Ameliyat dışındaki tedaviler yeterince denenmiş midir?” sorusu cevaplanmalıdır. Çünkü ameliyatsız tedavi yöntemleri ile kontrol altına alınabilecek seviyedeki şeker hastalığı için ameliyat yapılması uygun değildir. Hastaların, tip 2 diyabetin kontrolü için yaşam tarzı değişiklikleri, beslenme düzeni değişiklikleri ve standart ilaç tedavilerini yeterince denemiş olmaları gerekmektedir.

2. soru olarak “Ameliyatın başarılı sonuçlanmasına yetecek kadar insülin rezervleri korunmuş mudur?” sorusu cevaplanmalıdır. Hastaların ameliyattan fayda görmesi için insülin rezervlerinin korunmuş olması önemlidir. Bu, C-peptid testi ile değerlendirilir. C-peptid düzeyi 3 ng/mL’nin üzerinde olması tercih edilir. Pankreasın insülin üretme yeteneğinin kalmadığı durumlarda ameliyat başarılı sonuç vermemektedir.

İlerlemiş diyabet komplikasyonları (göz retinopatisi, böbrek nefropatisi, sinir nöropatisi gibi) olan hastaların ameliyat konusunda öncelikli değerlendirilmesi önerilir. Ameliyat, bu komplikasyonların ilerlemesini durdurabilir.

Koroner arter hastalığı, kalp krizi öyküsü veya koroner bypass ameliyatı geçirmiş hastaların ameliyat riski daha yüksektir. Bu nedenle kardiyoloji konsültasyonu sonuçları dikkatle değerlendirilmelidir. Ayrıca, ciddi böbrek yetmezliği, diyaliz hastalığı veya idrarla aşırı protein kaybı olan hastalar, nefroloji uzmanları tarafından değerlendirilmelidir.

Ameliyat sonuçlarının daha başarılı olduğu, HbA1c düzeyinin %8’in altında seyrettiği durumlar vurgulanmaktadır. Ancak, ilerlemeye eğilimli diyabet komplikasyonları olan hastalar için ivedilikle ameliyat kararı verilmesi önerilir.

Tanı ve tedavi için Metabolik Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Kerim Güzel’e 0533 527 91 46 – 0544 552 76 44 telefon numaralarından ulaşabilirsiniz.

Metabolik cerrahi ameliyatları, tip 2 diyabetin yönetimi için önemli bir seçenek olabilir. Ancak, her hasta farklıdır ve ameliyat uygunluğu, hasta özel sağlık durumu ve ihtiyaçlarına göre bireysel olarak değerlendirilmelidir. Bu nedenle, ameliyat kararı alınmadan önce bir endokrinoloji uzmanı ve diğer uzmanlarla iş birliği yapılması önerilir. Ameliyat sonrası hastalar, yaşam tarzı değişiklikleri ve düzenli takip ile tip 2 diyabetlerini daha iyi kontrol edebilirler.