• Medicana Samsun Hastanesi

Metabolik Cerrahi

Metabolik Cerrahi

Metabolik cerrahi, son yıllarda tip 2 diyabette etkin olarak kullanılan bir metottur. Halk arasında buna diyabet veya şeker ameliyatı denir. Metobolik cerrahi aslında obezite, tip 2 diyabet, yüksek kolesterol ve hipertansiyonla kendini gösteren metabolik sendromun, çeşitli ameliyat yöntemleriyle tedavi edilmesidir. Metabolik sendrom tedavi edilmediğinde; kişinin günlük yaşamını engellemesinin yanında, organ hasarı ve kalp-damar hastalıklarına sebep olarak ölüme götürebilir. Erken tanı ve hızlı tedaviye ihtiyaç vardır. Metabolik cerrahide başarı oranı oldukça yüksektir. Bu tür vakalarda ilk başvurulması gereken yöntemdir.

Metabolik Cerrahi Neden Yapılır?

Tip 2 tedavisinde temel amaç ameliyat değildir, tüm hastalarda uygulanması gereken egzersiz, kilo kontrolü, ilaçlar ve gerektiğinde insülin tedavisi yöntemidir. Fakat bütün araştırmalar, bize çok yakın izlenen ve kurallara uyan hastalarda bile kan şekerinin istenen düzeyde olmadığını ve sıklıkla diyabete bağlı komplikasyonların geliştiğini ortaya koymaktadır. Tip 2 diyabette metabolik cerrahiyle hastalık çok uzun süreler boyunca tedavi edilebilir.

Metabolik sendrom ise bel çevresinde artış, hipertansiyon, kan yağ seviyelerinde yükselma ve insülin direnci, ileri aşamalarda da diyabet gelişmesiyle karakterize bir hastalık türüdür. Metabolik cerrahiyle, yalnızca şeker hastalığı değil metabolik sendromu da etkin biçimde tedavi etmek mümkündür.

Doktora Sor
Tanı ve tedavi için 0533 527 91 46 – 0544 552 76 44 telefon numaralarından detay bilgi alabilir, Metabolik Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Kerim Güzel'e soru sorabilirsiniz.

  Metabolik Cerrahi Kimlere Yapılır?

  Metabolik cerrahinin tip 1 diyabetik hastalara bir yararı yoktur. Tüm şeker hastalarının yüzde 90’ı tip 2 diyabettir. Bu hastalar, metabolik cerrahi ile sağlığına kavuşabilir. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) verilerine göre, dünyada yaklaşık 500 milyon tip 2 hastası vardır, bunların yüzde 90’ı fazla kilolu veya obezdir. Obezite kriteri olarak da Vücut Kitle İndeksi kullanılmaktadır.

  Vücut Kitle İndeksi Nasıl Hesaplanır?

  Vücut kitle indeksi, kilogram ağırlığın, metre cinsinden boy uzunluğunun karesine bölünmesiyle elde edilir.

  Tıbbi sınıflamada vücut kitle indeksi 18.5-25 kg/m2 arasında olanlar normal kilolu, 25-30 kg/m2 arasındakiler fazla kilolu, 30-40 kg/m2 arsındakiler obez, 40 kg/m2’nin olanlar da morbid obez olarak ismlendirilir.

  Vücut Kitle İndeksi Hesaplama

  VKİ DEĞERİDURUMUMUZ
  19,5 kg/m2’nin altında iseZayıf
  20 ila 24,9Normal
  25 ila 30Fazla Kilolu
  30 ila 34.9I. Derece Obez
  35 ila 39.9II. Derece Obez
  40 Kg ve üzeri iseIII. Derece Morbit Obez

  Metabolik Cerrahi Diyabet Tedavisinde Etkili Mi?

  Metabolik cerrahi, tip 2 tedavisinde en etkin yöntem olarak kanıtlanmış, uzun dönemde yüzde 90’lara varan etkinlik göstermiştir. Bazı ameliyatların etkileri diğerlerinden fazladır ancak buna karşın, hastada vitamin ve mineral kaybı, uzun dönemli ishal gibi yan etkiler olabilir. Yapılacak ameliyat, hastanın durumuna en uygun biçimde ve kar-zarar hesabı göz önüne alınarak seçilmelidir.

  Her hastanın metabolik cerrahiden eşit düzeyde yarar görmesi söz konusu değildir. Hastaların büyük bölümünde insülin kullanma gereksinimi ortadan kalkarken, bazılarında ilaç kullanmaya ihtiyaç olabilir. Önemli olan, ilaç kullanmaya devam edecek bile olsa, hastanın kan şekeri kontrolünün ve diyabete bağlı komplikasyonların önlenmesidir.