• Medicana Samsun Hastanesi

Kimler Obezite Hastası

Obezite Kozmetik Bir Sorun Değildir

Obezite; aşırı yeme ve kendi kendini kontrol edememeden kaynaklanan kozmetik bir sorun değildir. Dünya Sağlık Örgütü obeziteyi birçok çevresel ve genetik faktörlerden kaynaklanan kronik ilerleyici bir hastalık olarak tanımlar. Obezite hastalığı bireyi yalnızca ekonomik açıdan değil aynı zamanda toplumun bireylerin sağlığını etkileyen yaşam sürelerini etkileyen ve yaşam kalitesini etkileyen önemli bir sağlık sorunudur. Obezite ilerleyici etkisinden ve ikincil hastalık sorunları nedeniyle insanın yaşam boyunca sürekli kontrol altında ve göz önünde bulundurması gereken bir durumdur.

Yoksa Ben Obez Miyim?

Obezite vücutta yağın aşırı birikimiyle karakterize durum vücut kitle indeksi BMI aşırı kilolu ve obeziteyi tanımlamak için kullanılan en basit yöntemlerden biridir. Kilo kategorisinin ve obezite derecesinin belirlenmesi için en çok tercih edilen yöntem VÜCUT KİTLE İNDEKSİ (VKİ) denilen hesaplama yöntemi kullanılır.

VÜCUT KİTLE İNDEKSİ;  kilogram cinsinden vücut ağırlığının, metre cinsinden boyun karesine bölünmesi sonucu elde edilen rakamdır. Yaşa ve cinsiyete göre değişmez. Tüm yetişkinler için geçerli standart bir hesaplamadır.

Bazı istisnalar olmasına rahmen vücut kitle indeksi yetişkin bir bireyde sahip bulunan aşırı vücut yağ miktarını bize gösterir.en basit şekliyle hesaplamada kişinin kilogram ağırlığının metrekare cinsinden yüksekliğe bölünerek hesaplanır.

Obeziteyi sınıflamak için 5 tane değer var; 20 ila 24.9 kilogram metrekaresi normal kabul ediliyor.

Vücut kitle indeksi 25 ila 30 kilogram metrekaresi fazla kilolu, vücut kitle indeksi 30 ila 34.9 arası kilogram metrekare arası klas 1 obez, vücut kitle indeksi 35 ila 39.9 arası kilogram metrekare arası klas 2 obez, vücut kitle indeksi 40 kilogram ve dağa üzeri klas 3 obez yani morbit obez olarak kabul edilmektedir.

Bizim cerrahi olarak çözmemiz gereken obezite vücut kitle indeksi 35 ve yukarısıdır.

Eğer vücut kitle indeksi 35 ila 40 arasındaysa eğer hastada diyabet, kalp hastalığı, kötü yağ asitleri yani hipertrigliseridemi, hiperkolesterolemi gibi kötü yağ asitlerinde yükseklik, uyku apne sendromu da varsa o zaman cerrahi tedavi önerilmektedir.

Doç. Dr. Kerim GÜZEL
Obezite ve Metabolik Cerrahi
0533 527 91 46 – 0544 552 76 44
info@kerimguzel.com.tr   |   www.kerimguzel.com.tr
Medicana International Samsun Hastanesi